W czasie imprezy okolicznościowej, takiej jaką jest między innymi wesele może dojść do niebezpiecznego zdarzenia – takim jakim jest zadławienie, czyli sytuacji w której ciało obce (a najczęściej jest to część pokarmu) znajdzie się w drogach oddechowych.

Objawy zadławienia

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu uległ zadławieniu czy też zachłyśnięciu. Jaki objaw najczęściej towarzyszy nam w sytuacji gdy część pokarmu czy też ciecz znajdzie się w naszych drogach oddechowych?

Jest to kaszel, i od tego jaka jest jego intensywność powinniśmy uzależnić nasze dalsze postępowanie związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Rozpoznanie zadławienia – kaszel obecny (efektywny)

Gdy dojdzie do sytuacji że część pokarmu, znajdzie się w drogach oddechowych, naszym odruchem bezwarunkowym jest kaszel który ma za na celu usunięcie ciała obcego i umożliwi skuteczne oddychanie. Jeżeli przykładowo w trakcie imprezy okolicznościowej zauważymy osobę która w trakcie posiłku zacznie mocno kaszleć, to już powinna zapalić nam się lampka ostrzegawcza.

Jeżeli podejrzewamy zadławienie a kaszel jest słyszalny, poszkodowany nabiera powietrza przed każdym kolejnym odruchem kaszlu to traktujemy ten kaszel jako efektywny. Mamy w takiej sytuacji do czynienia z częściową niedrożnością dróg oddechowych, taką która w przeciągu najbliższych kilku chwil może zostać usunięta za pośrednictwem odruchu kaszlowego bądź też może doprowadzić do sytuacji w której kaszel przestanie być efektywny (słyszalny) co może świadczyć o całkowitej niedrożności dróg oddechowych – która jest już sytuacją bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia!

Jak udzielać pierwszej pomocy osobie zadławionej z zachowanym efektywnym kaszlem? Nic prostszego, zachęcać go do kaszlu. Umożliwiajmy mu nieznaczne pochylenie się do przodu i podparcie (np. stół bądź krzesło) i żarliwie zachęcajmy go do jak najmocniejszego kasłania. Nie powinno się zalecać osobie zadławionej unoszenia rąk do góry i poklepywania w tym czasie po plecach. Uniesienie rąk do góry, napręży jego mięśnie klatki piersiowej co zmniejszy efektywność i utrudni kaszel (jak mamy grypę i kaszlemy to raczej pochylamy się do przodu a nie unosimy ręce do góry). Natomiast uderzenia w plecy w momencie gdy kaszel jest obecny mogą doprowadzić do sytuacji w której zmieni się ułożenie ciała obcego w drogach oddechowych które może doprowadzić do całkowitej niedrożności dróg oddechowych – czyli pogorszyć sytuacji. Podsumowując, widzisz osobę u której podejrzewasz zadławienie to zachęcaj do kaszlu i obserwuj poszkodowanego, a jeżeli kaszel przestanie być efektywny to przejdź do dalszych działań.

Kaszel nieobecny (nieefektywny) – postępowanie

Zadławienie, z nieobecnym kaszlem, bądź kaszlem który będzie ledwo słyszalny, jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia! Może to świadczyć o tym że światło dróg oddechowych zostanie całkowicie zamknięte przez ciało obce znajdujące się w tchawicy. Taka osoba której nie zostanie szybko udzielona pierwsza pomoc może w krótce stracić przytomność, ale nim to się stanie to zaobserwujemy zmianę koloru skóry (zacznie sinieć) oraz zauważymy że nie może nabrać powietrza. W takiej sytuacji jak najszybciej musimy przejść do sekwencji uderzeń pomiędzy łopatki i ucisków nadbrzusza.

Pierwsza pomoc przy zadławieniu

Jak już zostało wcześniej wspomniane, zawsze staraj się zachęcać poszkodowanego do kaszlu, jeżeli jest on nieobecny to wykonaj następujące czynności:

  1. Stań obok poszkodowanego i pochyl go do przodu. Aby zapewnić mu stabilność, przełóż swoje przedramię przez jego klatkę piersiową lub brzuch – zabezpieczysz go dzięki temu przed upadkiem w momencie utraty przytomności.
  2. Wykonaj pięć energicznych uderzeń pomiędzy łopatki poszkodowanego, uderzaj całą dłonią skierowaną w stronę jego głowy (uważaj aby nie uderzać w potylicę)

– Jeżeli poszkodowany zacznie kaszleć, przerwij uderzenia i zachęcaj go do dalszego kasłania

  1. Po wykonaniu pięciu uderzeń pomiędzy łopatki, stań za poszkodowanym, obejmij go pod pachami i ułóż swoją zaciśniętą pięść na jego nadbrzuszu (przestrzeń pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym a pępkiem), obejmij pięść swoją drugą ręką i naciśnij pięć nadbrzusze kierując ruch do tyłu (do siebie) a następnie nieznacznie do góry.

– Jeżeli poszkodowany zacznie kaszleć, przerwij uciski nadbrzusza i zachęcaj do dalszego kaszlu.

  1. Jeżeli pięć nacisków nadbrzusza nie przyniosło efektu (kaszel nie powrócił) wróć do pięciu uderzeń pomiędzy łopatki i jeżeli one nie przyniosą efektu to znowu naciśnij pięć razy nadbrzusze.
  2. Powtarzaj tą sekwencję cały czas do momentu utraty przytomności
  3. Jeżeli poszkodowany straci przytomność, pamiętaj o wezwaniu służb ratowniczych dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 999 i przejdź do prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Pamiętaj, jeżeli uda Ci się skutecznie udzielić pierwszej pomocy i usunąć ciało obce z dróg oddechowych poszkodowanego to i tak powinieneś zadzwonić na pogotowie ratunkowe! Uciśnięcia nadbrzusza mogą doprowadzić do uszkodzeń w obrębie jamy brzusznej oraz potencjalne niedotlenienie (nawet krótkotrwałe) może stanowić zagrożenie dla zdrowia poszkodowanego, który powinien być poddany odpowiedniej diagnostyce i kontroli lekarskiej.

Są też pewne przeciwskazania związane z uciśnięciami nadbrzusza, których nie zaleca się wykonywać u osób ze znaczną otyłością i kobiet w ciąży. W takich sytuacjach ograniczamy się tylko do uderzeń pomiędzy łopatki.

Pierwszą pomoc przy zadławieniach warto jest przećwiczyć w praktyce w warunkach symulowanych, wykorzystując do tego kamizelki treningowe pierwszej pomocy przy zadławieniu. Aby uzyskać taką możliwość treningu, zapisz się na kurs pierwszej pomocy warszawa i pod okiem doświadczonych instruktorów przećwicz działanie praktyczne, po to aby w sytuacji realnej móc sprawnie zadziałać i uratować życie drugiemu człowiekowi.